ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Οι επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόδειξης με την προϋπόθεση ότι έχουμε ενημερωθεί για τον λόγο επιστροφής,  και εφόσον τα εμπορεύματα επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία.

Τα μεταφορικά έξοδα καθώς και ο κίνδυνος από την μεταφορά επιβαρύνουν τον πελάτη.

expand_less